MUSTEK22

Studioproduksjon 2018-2019

 
 1. Bullet Time 01    Introduksjon og praktiske opplysninger

 2. Bullet Time 02    Analog vs Digital audio

 3. Bullet Time 03    Signalgang i studiol

 4. Bullet Time 04    DAW i/o oppsett, busser og fysiske i/o og monitor

 5. Bullet Time 05    Lyd og lydens bestandel, mikrofoner

 6. Bullet Time 06    Fase og Stereo teknikk teori, monitoring i studio Hearback 8

 7. Bullet Time 07    Stereo teknikk og opptak av rom, eksportering av lydfiler

 8. Bullet Time 08    Opptak i salene, signalgang

 9. Bullet Time 09    Multisporinnspilling

 10. Bullet Time 10    Enkel nedmiks av multispor, nivå, pan og enkel eq

 11. Bullet Time 11    Gjennomgang av semesteroppgave/mappe

 12. Bullet                Juleferie

 13. Bullet Time 12    Gjennomgang av Semesteroppgave

 14. Bullet Time 13    Innspilling av trommesett, stereo teknikker og fase

 15. Bullet Time 14    Trommemiks med fokus på Channelstrip, nivå og eq

 16. Bullet Time 15    Studio multispor innspilling av trio, monitoring m hearback

 17. Bullet Time 16    Studio multispor innspilling av trio, monitoring u hearback

 18. Bullet Time 17    Grunnkomp og forberedning til pålegg/edit av innspilling

 19. Bullet Time 18    Gjennomgang av mappe/pålegg

 20. Bullet Time 19    Studentenes ønske om innspilling/problemstilling

 21. Bullet Time 20    Edit av pålegg/innspilling

 22. Bullet Time 21    Enkel nedmiks av multispor innspilling/eq/dyn/pan/nivå/klang

 23. Bullet Time 22    Fin justering av ned miks/”Mastering”

 24. Bullet Time 23    Gjennomgang av semesteroppgave/Esamensmappe