MUSTEK22 Time 1

 
 
          
            - Oversikt kursdeltagere.
 
            - Mål og forutsetninger
 
            - Oversikt Lydstudio (omvisning)

            - Regler og rutiner
  
            - Booking
  
            - Søke om tilgang til studio
 
 
Mål og forutsetninger :
Kurset krever ingen spesielle lydtekniske forkunnskaper.
Kursets formål er å formidle grunnleggende ferdigheter og innsikt i problematikken rundt multisporsopptak. Herunder forstås planleggingen, den praktiske gjennomføringen og vurderingene som må gjøres i løpet av et multisporsopptak, fra man setter opp den første mikrofonen til man har produsert en ferdig CD-master. Denne prosessen forutsetter grunnleggende forståelse og kunnskap om virkemåter og anvendelsesmetoder til lydteknisk utstyr. Dessuten gis det en kontinuerlig innføring i den lydtekniske terminologien som brukes under avvikling og vurdering av en innspilling.
I timene gjennomgår vi den teorien og praksis som er nødvendig for at dere skal bli i stand til å selvstendig gjennomføre grunnleggende lydteknisk arbeid og vurdering på en målrettet og hensiktsmessig måte. Den praktiske delen av kurset består i at dere anvender teorien i egne oppgaver eller i prosjekter. Dere er også velkommen til å sette igang prosjekter på eget initiativ, for selvstendig trening i Lydstudioet. Med jevne mellomrom blir det avviklet felles praktiske timer for utdypning i den praktiske anvendelsen av teorien. I vår semesteret blir det mer praktiske timer og trening på det vi skal mestre, samt oppgaver i grupper og individuelle oppgaver.
 
Målet er        
 
å selvstendig og uten hjelp klare å finne seg til rette i studioet og å bli i stand til å gjennomføre multisporsproduksjoner. 
å bli kjent med alle problemstillingene man møter underveis, slik som teknisk rigg, oppkobling og målrettet bruk av utstyr, musikalsk og lydteknisk vurdering av arbeidet, psykologisk håndtering av musikere, produsenter, medarbeidere osv. 
å tilegne seg vurderingsevne når det gjelder så vel de tekniske mulighetene og begrensningene under et opptak, som bedømmelsen av de musikalske og lydmessige kvaliteter ved et opptak.
På slutten av hvert semester skal det leveres inn en oppgave som dokumentasjon på et gjennomført multiporsprosjekt. Detaljene rundt dette kommer vi tilbake til senere i kurset.


Oversikt lydstudio 
Mikrofon oversikt
Regler og rutiner
Registrering som bruker av Lydkontrollen


Oppgave 1

Registrer deg som bruker av LydkontrollenOversikt_over_lydstudio.htmlMikrofoner.htmlRegler_og_rutiner.htmlhttp://www.yngveguddal.com/booking_lydstudioer/student_paamelding.htmlM22_Time_1_files/Unknownshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3