Mustek22

 
 

MUSTEK22 Studioproduksjon


I dette kurset skal vi gå igjennom de viktigste prinsippene i det å lydfeste lyd og musikk til en DAW (Digital Audio Workstation).

Vi skal gjennom teori og praksis lære litt om studioproduksjon slik man kan gjøre det i et “tradisjonellt” studio.

Utviklingen i fagfeltet er rivende og vi står ovenfor nye og kanskje ikke altid bedre måter å nå frem til målet på. I dette kurset skal vi se litt på historikken i fagfeltet og også stille spørsmål med gamle og nye formater og metoder.


MUSTEK22 timeoversikt

 

MUSTEK22 SEMESTER 2018-19