Regler og rutiner

 
 1. 1.Du er ansvarlig for tingenes tilstand når du forlater Lydstudio. Det innebærer at du rydder tilbake alt utstyret på sin plass etter bruk, slik som kabler, CD'er, mikrofoner, stoler, synther osv. Rot og søppel godtas ikke. Studioet skal se strøkent  ut etter bruk. Gjenglemte ting som papir, CD'er, blyanter osv. kastes uten varsel.

 2. 2.Alle 27 mikrofonene skal være ryddet på plass med mikrofonholder, 10-meter kabel og mikrofonstativ i sammensatt form (se egen oversiktsliste over mikrofontypene). Det er forbudt (og dessuten unødvendig) å demontere mikrofonstativer og fjerne mikrofonholdere.

 3. 3.Du har ansvaret for at utstyret blir brukt på en hensiktsmessig og forsiktig måte.

 4. 4.Eventuelle feil som oppstår med utstyret, eller utstyr som mangler, skal føres opp i loggboka.

 5. 5.Du er ansvarlig for å kontrollere mikrofonparken før du forlater lydstudio (det skal være 27 mikrofoner som er satt ryddig på plass).

 6. 6.Det er forbudt å koble om på fastmontert utstyr.

 7. 7.All strøm skal stå på. Eneste unntak er PC'en som slås av etter bruk.

 8. 8.Det er STRENGT FORBUDT å drikke og spise i Lydstudio og i Kontrollrommet. Overtredelse av denne regelen fører til umiddelbar UTESTENGING FRA LYDSTUDIO!

 9. 9.Det er STRENGT FORBUDT å ta med seg utstyr ut av Lydstudio. Dette gjelder også mindre gjenstander slik som kabler, mikrofonholdere, stativer osv. Overtredelse av denne regelen fører til umiddelbar UTESTENGING FRA LYDSTUDIO!

 10. 10.Det er ikke lov å bruke utstyr som man ikke er opplært på.

 11. 11.Det er ikke lov å la venner / besøkende / musikere som man har tatt med seg i studio, jobbe ved miksebordet eller med annet lydutstyr (heller ikke kompetente personer).

 12. 12.Du har ansvaret for at studioene blir låst etter bruk.